อบรมเชิงปฏิบัติการ แปรรูปข้าวอินทรีย์เพื่อยกระดับรายได้คนในชุมชน เป็นเส้นหมี่ข้าว ทำหมี่ยำ เส้นเหนียวหนึบ ตากแห้งเก็บไว้ได้นาน
🙏ขอบคุณวิทยากรคนเก่ง สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและการแปรรูป
ผศ.ดร.จิตตะวัน กุโบลา
ดร.ชุลีพร บุ้งทอง
ดร.จตุพัฒน์ สมัปปิโต
ดร.ชุลีพร บุ้งทอง
คนในชุมชน ต.ลำดวน ตื่นตัวและพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
ทีมงานเบื้องหลัง ปูนา,แป้ง ,ยุ ซื้อของเตรียมอุปกรณ์ ถ่ายภาพ vdo
และ 🥰ขอบคุณ ดร.วิษณุ ปัญญายงค์ พิธีกร ประสาน งาน

ความคิดเห็น