นิเทศนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ระหว่างช่วงเดือน ธันวาคม 2564 ถึง มกราคม 25665 เพื่อติดตามและให้คำแนะนำแก่นักศึกษา ในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ของจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์ ประกอบด้วย บริษัท รักษาความปลอดภัย บีอาร์ซิคิวริตี้ เซอร์วิส จำกัด อ.บุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์, บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์, องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์, ที่ว่าการอำเภอสตึก ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์, สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์, สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์

 

ไฟล์แนบ

jpg IMG_E7591[1]

ขนาดไฟล์ 1 MB | จำนวนดาวน์โหลด 58 ครั้ง

jpg IMG_E7609[1]

ขนาดไฟล์ 1 MB | จำนวนดาวน์โหลด 70 ครั้ง

jpg IMG_E7578

ขนาดไฟล์ 1 MB | จำนวนดาวน์โหลด 61 ครั้ง

jpg IMG_E7571

ขนาดไฟล์ 1 MB | จำนวนดาวน์โหลด 65 ครั้ง

jpg IMG_E7823

ขนาดไฟล์ 1,017 KB | จำนวนดาวน์โหลด 65 ครั้ง

jpg IMG_E7612

ขนาดไฟล์ 505 KB | จำนวนดาวน์โหลด 64 ครั้ง

ความคิดเห็น