อบรม TikTok 101 เน้นการใช้ TikTok และการตัดต่อวิดีโอ TikTok เบื้องต้น

โดย โคแฟค (ประเทศไทย) และภาคีเครือข่าย

อบรมผ่านระบบออนไลน์ในวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 65 เวลา 10.00-12.00 น.

 

ความคิดเห็น