วันที่ 18 ธันวาคม 2564 เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “เทคนิคการจัดกิจกรรมกระตุ้นการสร้างใยสมอง (Brain Cells) และการทำงานของสมองส่วนความจำ (Hippocampus) เพื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพในชั้นเรียนอนุบาลและประถมศึกษา” วิทยากรโดย ผศ. เฉลิมพล ดาวเรือง อดีตรองผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

ความคิดเห็น