วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ร่วมทำบุญถวายพานแว่นฟ้างานกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปี 2564 ณ วัดโพธิ์ทอง บ้านยาง ต.บ้านยาง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

ความคิดเห็น