ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดและบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

12 ตุลาคม 2564

 

ความคิดเห็น