เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ลงพื้นที่การจ้างงาน covid-19 เฟส 3 เพื่อชี้แจง วางแผนการดำเนินงาน

 

ความคิดเห็น