เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างงาน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ครั้งที่ 3

ความคิดเห็น