เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันราชภัฏ และบรรยายพิเศษจากท่านรัฐมนตรี

ความคิดเห็น