เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 การรณรงค์ป้องกันโควิด เคลียร์พื้นที่โดยการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และใช้ UVC ฆ่าเชื้อในพื้นที่ที่เปียกไม่ได้ และวางพื้นที่ปลอดภัย ติดป้าย วางอุปกรณ์ วางมาตรการต่างๆ ให้ปลอดจากเชื้อโควิด พร้อมมอบของให้กับชุมชน และโรงเรียน

ความคิดเห็น