วันที่ 8 มีนาคม 2565 เข้าร่วมประชุมวิทยากรแกนนำโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าอบรมโครงการ

ความคิดเห็น