วันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. – 18.30 น. เตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลรายวิชาผู้สูงอายุ ชื่นชมอาจารย์ที่ทุ่มเท และนักศึกษามีความตั้งใจมาก ขอให้รุ่น 1 ผ่าน 100% นะคะ

 

ความคิดเห็น