วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นวันที่นักศึกษาจะบอกเล่าเรื่องราว ทุกข์สุข เหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตการเป็นนักศึกษา และการวางแผนอนาคตในการเรียน การทำงาน โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำ สิ่งดีๆ ที่เราได้ทำร่วมกันตลอดระยะเวลาที่อยู่ด้วยกัน…เอ็นดูในความน่ารักของนักศึกษา

 

ความคิดเห็น