ความน่ารักและความตั้งใจของนักศึกษารุ่น 1 มาช่วยกันเตรียมสถานที่โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพรุ่นที่ 1

 

ความคิดเห็น