วันดี ๆ สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 1 พวกเธอคือความสุข คือความหวังของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สู้ๆนะคะ

 

ความคิดเห็น