💝💢วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ นำนักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชนทั้งศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน เก็บข้อมูลภาพเคลื่อนไหว  เพื่อจัดทำคลิปประชาสัมพันธ์ งาน “50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ งานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 5” (The 5th Buriram Rajabhat Conference and Cultural Festival 2022 : BRICC Festival 2022) #50ปีมหาวิทยาลัย #Bricc2022

 

ความคิดเห็น