13-16 กุมภาพันธ์ 2565  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดงาน ” 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ งานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 5″  (The 5 th Buriram Rajabhat Conference and Cultural Festival 2022 : BRICC Festival 2022)

 

ความคิดเห็น