วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นหัวหน้าจัดโครงการการแข่งขันคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) สำหรับนักศึกษาเอกคณิตศาสตร์ทั่วประเทศ

ความคิดเห็น