ชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์คุณภาพจากชุมชน ที่ผ่านการยกระดับมาตรฐานสินค้าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นชุมชน และ

งาน “มหกรรมจัดแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ๑๔ อำเภอ ๖๐ ตำบล ภายใต้โครงการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประเทศ”

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ณ บริเวณถนนเสด็จนิวัติ และถนนจิระ ระหว่างวันที่ วันที่ ๑๓ – ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความ อาจเป็นการ์ตูนรูป ข้อความ

ความคิดเห็น