วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอผลการดำเนินงาน U2T และมหกรรมสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน BRU FAIR ใน “งาน 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ งานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 5”

ความคิดเห็น