วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นวิทยากร โครงการ การใช้โปรแกรม GeoGebra สำหรับการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนนางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม ===> คลิก

 

ความคิดเห็น