6 กุมภาพันธ์ 2565 … ผ่านไปด้วยดีสำหรับการจัดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการผลิตรายการข่าวและรายการสารคดีโทรทัศน์ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 … ไม่ง่ายเลยสำหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติในสถานการณ์ที่มีโรคระบาด … แต่หากเราสื่อสารกันเข้าใจช่วยกันระมัดระวัง และที่สำคัญนักศึกษาต้องจัดสรรเวลาและปฏิบัติตามที่อาจารย์แนะนำ เราก็จะผ่านไปได้ …. ขอบคุณอาจารย์วิทวัส สหวงษ์ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มากมายค่ะ ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรตลอดทั้งวัน …. ขอบคุณเด็กๆที่ตั้งใจเรียน … และขอบคุณพี่ๆ ผู้ช่วยวิทยากร พี่แต พี่วาว พี่น้อง แม้ฝึกงานแต่ก็ไม่ลังเลยเลยเมื่ออาจารย์ขอให้มาช่วย ขอบคุณพี่ฟาง พี่แฟรม ปี 3 มากมายเช่นกันค่ะที่อาสามาช่วยอาจารย์แนะนำน้องๆๆ

ความคิดเห็น