วันที่ 28-29 มกราคม 2565 จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนดำเนินงาน โครงการนวัตกรรมการจัดการศึกษาออนไลน์ ฯ ณ ห้องประชุมเล็ก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ความคิดเห็น