เข้าร่วมการประชุมคณาจารย์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทย ในงาน”การประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14″ ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2565 จัดโดย ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ในรูปแบบออนไลน์)

 

ความคิดเห็น