• ภารกิจบ่ายวันที่ 18 มกราคม 2565 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ด้านการสื่อสารมวลชนที่ ที่ว่าการอำเภอเมืองบุรีรัมย์  …. ที่นี่เด็กๆได้เรียนรู้และปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์องค์การ และการทำงานในหน่วยงานราชการ … ได้รับคำชมอีกเช่นเคยเด็กๆสามารถช่วยงานขององค์กรได้ ตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรได้ เพียงเท่านี้คนเป็นอาจารย์ก็สุขใจค่ะ .. ขอบคุณบุคลากรทุกท่านของสำนักงานที่ว่าการอำเภอเมืองลุรีรัมย์มากมายค่ะที่ดูแลเด็กๆเป็นอย่าง
  •  …. ที่นี่เด็กๆได้เรียนรู้และปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์องค์การ และการทำงานในหน่วยงานราชการ … ได้รับคำชมอีกเช่นเคยเด็กๆสามารถช่วยงานขององค์กรได้ ตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรได้ เพียงเท่านี้คนเป็นอาจารย์ก็สุขใจค่ะ .. ขอบคุณบุคลากรทุกท่านของสำนักงานที่ว่าการอำเภอเมืองลุรีรัมย์มากมายค่ะที่ดูแลเด็กๆเป็นอย่างดี

ความคิดเห็น