🚕ภารกิจช่วงเช้า วันที่ 18 มกราคม 2565 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ด้านการสื่อสารมวลชนที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์“น้องทำงานเร็วและเรียนรู้งานได้อย่างรวดเร็ว ช่วยงานได้เยอะมากค่ะ” ประโยคชื่นชมของพี่เลี้ยง … 💕🥰ขอบคุณมากมายค่ะที่เอ็ดดูและให้คำแนะนำนักศึกษาเป็นอย่างดี ที่นี่นักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานทั้งในสายวิชาชีพและงานสำนักงาน 🎬

ความคิดเห็น