เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ “การพัฒนาศักยภาพนักแปลสู่การเป็นนักแปลมืออาชีพ” หัวข้อ  Top Tips สุดยอดเคล็ดลับสู่การเป็นล่ามมืออาชีพ

จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ในวันที่ 14  มกราคม 65

 

ความคิดเห็น