14 มกราคม 2565   นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ที่ ที่ว่าการอำเภอประโคนชัย …. นักศึกษาได้เรียนรู้ทั้งงานด้านการประชาสัมพันธ์องค์กร งานเอกสารหนังสือราชการ และที่สำคัญได้เรียนรู้และได้ประสบการณ์ด้านการทำงานในวิชาชีพการสื่อสารมวลชน ….ในการนี้อาจารย์ก็หน้าบานกลับมา เนื่องจากได้รับคำชมมากมายจากหัวหน้างาน ขอบคุณบุคลากรที่ว่าการอำเภอประโคนชัยทุกท่านที่ให้คำแนะนำและดูแลนักศึกษาเป็นอย่างดีค่ะ

 

 

 

ความคิดเห็น