วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ลงพื้นที่นำเสนอโครงการยุทธศาสตร์รอบพื้นที่ศูนย์ปะคำ

ความคิดเห็น