วันที่ 20 ธันวาคม 2564 กรรมการพิจารณาผู้เสนอราคาก่อสร้างโรงไฟฟ้าย่อย มรภ.บร.

ความคิดเห็น