มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จัดกิจกรรมทำบุญใส่บาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป ในวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2564 ณ บริเวณลานองค์พระพุทธสัพพุญญูสุคโต โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน

ความคิดเห็น