จังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมจิตอาสาปิดทองฉัตร รอบบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

ความคิดเห็น