ร่วมเป็นกรรมการกำกับการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ในการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2564

    

ความคิดเห็น