ในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมวันปีใหม่ อวยพรชัยคณิตศาสตร์
( Merry Christmas and Happy New Year 2022 )

🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁
สวัสดีปีใหม่ ส่งใจอวยพร
เขียนเป็นคำกลอน ให้พรสุขี
ขอให้ทุกท่าน พ้นผ่านไพรี
อยู่ดีกินดี โชคดีตลอด
มั่งมีเงินทอง ข้าวของสินสอด
รายได้ตลอด ให้ปลอดโรคภัย
เรื่องเจ็บอย่าป่วย ความซวยห่างไกล
ทุกข์เข็ญจัญไร จงไกลห่างตัว
จงสุขสำราญ เบิกบานกันทั่ว
ความเลวความชั่ว ห่างตัวห่างใจ
จงมีแต่สุข เรื่องทุกข์อย่าใกล้
โชคดีไม่ขาด นักคณิตศาสตร์ทุกคน

ความคิดเห็น