สัมมนาถ่ายทอดความรู้ทางด้านสื่อเสมือนจริง  Immersive Media Lab หรือ IML SU ภายใต้แผนงาน โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) ระดับนานาชาติ
ARIVR Workshop & Seminars จัดโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศิลปากร  และ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
วันที่ 18 และ 19 ธันวาคม 2021 ( Zoom Meeting ) ง่ายๆ แค่ลงทะเบียนผ่าน QR Code หรือ Link

ความคิดเห็น