ในวันเสาร์ ที่ 18 ธันวาคม 2564 เข้าร่วมแข่งขันกีฬายิงลูกจุดโทษ เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2564 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น