17 ธันวาคม 2564 ได้รับเกียรติจากสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ ให้เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่อง “เทคนิคการถ่ายภาพสินค้าและช่องทางการจำหน่ายสินค้า” แก่ชุมชน ที่ศาลาประชาคมบ้านซับสมบูรณ์ หมู่ 7 ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ …. ดีใจทุกครั้งที่ได้ทำภารกิจลักษณะนี้ เนื่องจากได้ใช้ความรู้ที่ตัวเองถนัดและชอบให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน … ขอบคุณ ส.ป.ก.บุรีรัมย์ที่จัดโครงการดีๆ ขอบคุณแม่ๆ กลุ่มแปรรูปฯ ที่ให้ความสนใจและตั้งใจรับความรู้ …ขอบคุณผู้ช่วยวิทยากร สองสาวการสื่อสารมวลชน มรภ.บุรีรัมย์ มายมิ้นและสายรุ้ง

#วิทยากรการถ่ายภาพสินค้า #ทำงานที่รักมักมีความสุข #สุขใจที่มีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน

 

ความคิดเห็น