โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0
รุ่นที่ 1 วันที่ 14-15 ธค.64
ณ. โรงแรม เดอ ศิตา ปริ้นเซส บุรีรัมย์
จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์

 

 

 

ความคิดเห็น