วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะเข้าสู่วิชาชีพ รุ่น 5 (บรรจุปี พ.ศ. 2563) รอบ 1 เครือข่ายบุรีรัมย์ (ออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams)

ความคิดเห็น