วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เป็นวิทยากรโครงการการอ่านขั้นสูง สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ณ สำนักงานเขต อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น