ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมราชบพิตร 5 ธันวาคม 2564

ความคิดเห็น