ร่วมงานเทิดพระเกียรติถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
๐๗.๐๐ น. ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ ๘๙ รูป หน้าหอประชุมวิชชาอัตศาสตร์

และทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลต่อ ร.9 และวันพ่อแห่งชาติ

       

ความคิดเห็น