ชมถ่ายทอดสดทั่วโลก การแสดงดนตรี อว. เทิดพระเกียรติถวายราชสดุดี เนื่องใน “วันพ่อแห่งชาติ” ณ เวทีราชภัฏภิรมย์ “ท่วงทำนองแห่งความภักดีเทิดพระบารมีองค์ราชัน”  ณ เวทีราชภัฏภิรมย์
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
https://youtu.be/lZtGvv60QSk

ความคิดเห็น