5 ธันวาคม 2564 ร่วมกิจกรรมและกำกับการผลิตคลิปข่าวกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ   เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย
– พิธีทำบุญตักบาตร(ข้าวสารอาหารแห้ง) พระสงฆ์ 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณหน้าหอประชุมวิชชาอัตศาสตร์
– พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ราชสักการะ ถวายราชสดุดีและถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์
– โครงการ “จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2564” โดยร่วมกันทำความสะอาดและพัฒนาพื้นที่ปรับภูมิทัศน์ ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ และบริเวณรอบอาคารคณะและสำนักต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยและพื้นที่ศูนย์อุดมศึกษาปะคำ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์
– กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2564 โดยตั้งขบวนเทิดพระเกียรติเดินจากวัดกลางพระอารามหลวงถึงเวทีราชภัฏภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
– กิจกรรม “ด้วยพระบารมี จึงมีราชภัฏ ท่วงทำนองแห่งความภักดี เทิดพระบารมีองค์ราชัน ดนตรี อว.เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564 ธ สถิตในดวงใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ณ เวทีราชภัฏภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีชุดแสดง 6 ชุด ประกอบไปด้วย การแสดงชุด “อาศิรวาทราชสดุดีเทิดพระบารมีจอมราชัน โดยสาขาวิชานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ โหมโรงมหาราช วงมหาดุริยางคไทย โดยสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ การแสดงดนตรี Brass Qunitet Band โดยนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน ชุดชาวอีสานร่วมเทิดไท้พ่อแห่งแผ่นดิน โดยสาขาวิชาดนตรีศึกษาร่วมกับสาขาวิชานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ การแสดงดนตรี BRU Orchestra โดยสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ และการร้องเพลงหมู่ เพลงพระราชาในนิทาน ร่วมกับการจุดเทียนชัย ถวายความจงรัก ธ สถิตในดวงใจ โดยนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่

ความคิดเห็น