20 พ.ย. 2564 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Adobe Spark เครื่องมือในการสร้างสื่อดิจิทัลเป็นวิดีโออย่างง่าย โดยนำคลิปวิดีโอ ภาพนิ่ง เนื้อหา เสียงบรรยายมาประกอบกัน สามารถดาวน์โหลด หรือแชร์ผลงานผ่าน Facebook , Instagram ได้ในทันที อบรมเสร็จทางผู้จัดแจ้งให้ทำแบบทดสอบ ใครผ่านเกณฑ์ 80% ก็จะได้รับใบประกาศนียบัตร

ความคิดเห็น