เข้าร่วมอบรมฟื้นฟูวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ระหว่างวันที่ 5 – 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 แบบออนไลน์ ซึ่งจัดโดยสภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และ ผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

 

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบาย ไม่มีคำอธิบายอาจเป็นภาพระยะใกล้ของ 1 คน ไม่มีคำอธิบายอาจเป็นภาพระยะใกล้ของ หนึ่งคนขึ้นไป 

 

ความคิดเห็น