มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จัดกิจกรรมพิธีสมโภชน์องค์กฐินของมหาวิทยาลัย ในตอนเย็นวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ณ ลานราชภัฏภิรมย์ โดยนิมนต์พระจากวัดโพธิ์ทองจำนวน 9 รูป สวดเจริญพระพทุธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลตามประเพณี ซึ่งมหาวิทยาลัยจะได้นำกฐินไปทอดยังวัดโพธิ์ทอง ตำบลบ้านยาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ในเวลา 09.00 น. ต่อไป

อาจเป็นรูปภาพของ อาหาร

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และ สถานที่ในร่ม อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ กำลังยืน อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน

 

ความคิดเห็น