16-17 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 ณ วัดโพธิ์ทอง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นวัดที่มีพระสงฆ์จำพรรษา 22 รูป แต่เนื่องจากวันที่ 16 มีภาระงานสอนทั้งช่วงเช้าและบ่าย และต้องเตรียมการสอนในวันที่ 17 ซึ่งก็มีภาระงานสอนด้วยเช่นกัน ไม่อยากขาดสอน  แม้จะไม่ได้ไปร่วมทอดกฐินที่วัด แต่ก็ได้ร่วมสนับสนุนปัจจัยในการจัดซื้อจัดหาพานแว่นฟ้า ซึ่งใช้ในการประกอบพิธีทอดกฐินครั้งนี้ นอกจากนี้ยังได้ร่วมถวายปัจจัยใส่ซองที่ทางคณะแจกให้อาจารย์ร่วมทำบุญด้วย

ความคิดเห็น