วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564  เข้าร่วมประชุมออนไลน์ร่วมกับสโมสรนักศึกษา และประธาน นักศึกษา 12 สาขาวิชา คณะครุศาสตร์ เกี่ยวกับกิจกรรม Open House และกิจกรรมอื่น ๆ

 

ความคิดเห็น