เข้าร่วมกิจกรรมใน NRRU Toastmaster Club และชนะเลิศในการพูด Impromtu Specch ช่วง Table Talk จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

วันที่ 8 พฤศจิกายน 64

ความคิดเห็น